Aktuality

Lektorský kruh

Ve dnech 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. a 27.11. 2014 probíhala v Praze jednodenní setkání odborného councilu lektorků dalšího vzdělávání zapojených do pilotních ověřování v průběhu projektu. Setkání probíhala pod vedením lektorů Karla Tůmy, Milana Nováka, Kristiny Klimszové, Lenky Kočí. Zakončena byla víkendovým setkání 6. a 7. prosince 2014 v prostorách hotelu Tulipán v Průhonicích. Setkání se průběžně zúčastnilo 18 účastníků z řad lektorů dalšího vzdělávání působících ve Středočeském kraji. Toto setkání bylo poslední v rámci realizace projektu, který byl k 31:12. 2014 ukončen.

Dvoudenní setkání - odborný council

6. a 7. 12. - Aktivita setkávání lektorů a lektorů dalšího vzdělávání v lektorském kruhu byla zakončena dvoudenním setkáním v hotelu Tulipán v Průhonicích. Zúčastnilo se ho 15 osob a jako host byl účasten též Zdeněk Weber, lektorsky setkání zajišťoval opět Karel Tůma a Kristina Klimszová.  Setkání bylo dvoudenní (2x6 hodin) a jeho součástí bylo i ubytování v místě konání. Jak toto, tak všechna předchozí setkání byla účastníky hodnocena velmi pozitivně a tomu též odpovídal jejich aktivní přístup a iniciativa.

 

Odborný council 6

Série jednodenních setkání odborného COUNCILU lektorů a lektorek dalšího vzdělávání zakončilo setkání dne 27.11. , které se zúčastnilo 10 osob a lektorsky jej zajišťoval Karel Tůma a Martin Švihla. Místem konání bylo Pracoviště_pohled a pro účastníky bylo k dispozici občerstvení.
Toto bylo poslední jednodenní setkání, avšak máte-li zájem strávit intenzívní čas v lektorském kruhu i dále zúčastněte se dvoudenního setkání ve dnech 6. a 7.12. Lektorsky bude zajištěno Karlem Tůmou a Kristinou Klimszovou, ale zúčastní se též jako host Zdeněk Weber (modul Vedení skupiny) a též Václav Němeček (modul Využití ICT). Program zde.
Zájemci se přihlašte opět u Karla Tůmy: kareltuma@ktuma.cz

Odborný council 5

Dne 13.11 proběhlo páté setkání odborného COUNCILU lektorů a lektorek dalšího vzdělávání v Praze na Letné. Zúčastnilo se jej tentokráte jen 5 osob, a to především z důvodu nemoci dalších přihlášených osob. Lektorsky setkání vedl Karel Tůma a Kristina Klimszová.
Předposlední setkání proběhne opět za 14 dní ve stejném místě a opět nás čeká jiný lektor, kromě Karla Tůmy tentokráte přivítáme Martina Švihlu, které bude navazovat na pilotní ověřování svého modulu Komunikace a krizová komunikace. Program zde.
Máte-li zájem přihlašte se Karlovi Tůmovi na e-mail: kareltuma@ktuma.cz

Odborný council 4

Dne 30.10. se konalo další, tentokráte již 4. setkání lektorů a lektorek odborného COUNCILU v Praze na Letné v Pohled_pracovišti, a to pod vedením Karla Tůmy Lenky Kočí. Zúčastnilo se jej 7 osob a pro všechny bylo zajištěno občerstvení.
Další setkání je plánováno opět za cca 14 dní na stejném místě a tentokráte přivítáme též lektorku Kristinu Klimszovou, která bude navazovat na témata z pilotního ověřování svého modulu Koučink a mentoring. Program zde.
V případě, že máte zájem se zúčastnit přihlašte se na e-mail lektora: kareltuma@ktuma.cz

Dovednosti lektorů

Dne 29.10. 2014 proběhlo v Praze pilotní ověření tří vytvořených  modulů kurzu č. 2 Dovednosti lektora dalšího vzdělávání při uplatnění na trhu. Byly tak v praxi ověřeny části modulu  Marketingové dovednosti, sebeprezentace autorky Jany Bártíkové, modulu  ICT technologie při sebeprezentaci a výuce autora Václava Němečka a též modulu Gender - fenomém dneška a jeho vazba na další vzdělávání autora Romana Kysely.  Této celodenní akce se zúčastnilo 14 účastníků z řad lektorů dalšího vzdělávání působících ve Středočeském kraji.

Odborný council 3

Dne 16.10. 2014 proběhlo 5 hodinové setkání lektorů v rámci odborného councilu pod vedení lektorů Karla Tůma a Milana Nováka. Bylo to třetí setkání z 5. klíčové aktivity, a to v prostoru Pohled_pracoviště v Praze na Letné a zúčastnilo se jej 9 osob. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení.
Další setkání proběhne za 14 dne 30.10. opět v Pohled_pracovišti a spolu s Karlem Tůmou jej bude vést Lenka Kočí. Pozvánka zde. Přihlaste se na email: kareltuma@ktuma.cz

Odborný council 2

Dne 2. 10. 2014 proběhlo druhé setkání lektorů a lektorek COUNCILU. Vedoucím lektorem byl Karel Tůma jeho kolegyní paní Lenka Kočí. Délka setkání byla 5 hodin a probíhalo v Letohradské ulici v Praze na Letné. Zúčastnilo se jej 10 osob.
Další setkání proběhne 16.10. 2014 na stejném místě, lektorský tým budou tvořit Karel Tůma a Milan Novák. Program zde.
Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlašte se na e-mail: kareltuma@ktuma.cz

Vedení skupiny

Ve dnech 8., 9., 27. a 28. září 2014 proběhlo v Unhošti pilotní ověření posledního z modulů kurzu č. 1 tj. Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání. Tentokráte se pilotně ověřoval modul "Skupinová systemika a dynamika" pod vedením lektory Hany Perglerové a za asistence lektory Lenky Kočí. Celkový rozsah pilotní ověření byl 2x8 a 2x6 hodin.

Odborný council 1

Dne 18.9. 2014 proběhlo pod vedením lektorů Karla Tůmy a Milana Nováka první setkání z 5. klíčové aktivity projektu pod názvem: odborný council lektorů a lektorek dalšího vzdělávání ze Středočeského kraje. Toto setkání proběhlo v ul. Letohradská 16 tzv. Pohled_pracoviště na Praze 7 (Letné). Délka setkání byla 5 hodin. Zúčastnilo se jej 7 osob.
Další setkání proběhne dne 2.10. 2014 na stejné místě. Kromě Karla Tůmy se jej jako druhý lektor zúčastní Lenka Kočí, pokud máte zájem ozvěte se na e-mail: kareltuma@ktuma.cz. Program zde.

Odborné councily

Dne 18.9. 2015 budou zahájeny aktivity setkávání lektorů a lektorek v prostředí tzv. odborného councilu. Tato setkání jsou určena všem zájemcům o další vzdělávání v oblasti lektorování, budou probíhat v Praze na dobře dostupném místě a jejich délka bude 5 hodin. V jejich průběhu se budete setkávat se  vedoucím lektorem Karlem Tůmou a vždy s jedním dalším lektorem/lektorkou, které povětšinou již znáte z pilotního ověřování (K. Klimszová, L. Kočí, M. Švihla), novou posilou v týmu bude M. Novák. Témata budou vycházet vždy ze zaměření daného lektora, tak jak probíhalo i jeho pilotní ověřování. Pro bližší informace kontaktujte Karla Tůmu a pozvánku naleznete zde.

Krizová komunikace

Ve dnech 16. a 17.4. proběhlo další pilotní ověření v rámci vznikajícího kurzu "Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání“ .

Tentokráte se jednalo o modul zaměřený na komunikaci a krizovou komunikaci vedený lektorem Martinem Švihlou. Vzdělávání probíhalo opět ve vzdělávacím centru v Unhošti v rozsahu 2x8 hodin. Bude na něj navazovat víkendový program v květnu, konkrétně pak 24. a 25.5. v rozsahu 2x6 hodin.

Koučink & mentoring

Ve dnech 8. a 9.4. 2014 proběhlo v rozsahu 2x 8 hodin v Unhošti pilotní ověření vytváření modulu zaměřeného na koučink a mentoring pod vedením lektorky Kristiny Klimszové. Tento modul je součástí kurzu Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání. Pilotní ověření bude pokračovat v průběhu měsíce června, ve dnech 7. a 8.6. v rozsahu 2x6 hodin.

Leadership

Ve dnech 5. a 6.3. 2014 proběhlo ve vzdělávacím centrum v Unhošti pilotní ověření vzdělávacího modulu zaměřeného na umění vést skupinu a leadership vedeného lektorem Zdeňkem Weberem.  V obou dnech probíhalo vzdělávání v rozsahu 2x4 hodin tj. celkem 16 hodin. Na tato setkání bude navazovat opět dvoudenní vzdělávání ve dnech 10. a 11.5. taktéž v Unhošti. 

Pozvánka na kurzy "Vedení skupiny - leadership" s lektorem Z. Weberem v říjnu a prosinci 2016

Srdečně Vás zveme na kurzy "Vedení skupiny - leadership" pod vedením lektora Zdeňka Webera, který bude probíhat ve dnech 28.10.-30.10. 2016 a poté též ve dnech 9.12. a 11.12.2016 v tvořivém prostoru pro setkávání a vzdělávání Lorien v Nenančovicích u Berouna.

Kurz bude vždy zahájen v pátek mezi 16-17 hodinou a ukončen v neděli kolem 15 hodiny a bude probíhat kontinuálně celý víkend včetně prostoru pro individuální rozhovory. Kurz je určen všem současným či budoucím "vedoucím" skupin dalšího vzdělávání, kteří působí i na území Středočeského kraje , a to ať již skupin velkých či malých, složených z jednoho pohlaví či z obou pohlaví a též různého věkového zastoupení. Dozvíte se jak osobní zkušenosti a názory lektora, tak budete mí i prostor pro vzájemnou diskusi a výměnu informací. Pro osobní konzultace s lektorem je nutná předběžná rezervace termínů pro večerní hodiny v pátek a sobotu.

Cena programu kurzu je 2499,-Kč. Výukové materiály jsou ke stažení na http://www.lektorskykruh.cz/obsahy-kurzu/texty/ 

Cena za ubytování a stravování je individuální dle zvolené nabídky zařízení.

Obsah kurzu: záměr a kvality lídra nutné pro vedení skupiny, skupina jsou vždy lidé, metody vedení skupiny, budování důvěry, síly, lásky, vize, lídr – facilitátor, lídr – inspirátor, lídr – ochránce, lídr – autorita, 7 kvalit lídra které potřebuje rozvíjet, principy councilu ve vedení skupiny, principy systemické terapie ve vedení skupiny, principy meditace ve vedení skupiny, principy kruhu života ve vedení skupiny, budhistické principy ve vedení skupiny a leadershipu.
V případě zájmu se hlašte přímo u lektora Z. Webera: weber108@gmail.com

Těšíme na se Vás!