Texty

Kompletní obsahy všech modulů ve formátu PDF ke stažení:

Texty k části KA1 a K2 tj. kurz „Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání“

Dokument lze stáhnout tak, že kliknete pravým tlačítkem na odkaz a zvolíte Uložit cíl odkazu

Zdeněk Weber: Vedení a leadership

Martin Švihla: Krizová komunikace

Kristina Klimszová: Koučink a mentoring

Hana Perglerová: Skupinová systemika a dynamika


Texty k části KA3 a K4 tj. kurz „Dovednosti lektora dalšího vzdělávání pro uplatnění na trhu“

Dokument lze stáhnout tak, že kliknete pravým tlačítkem na odkaz a zvolíte Uložit cíl odkazu

Jana Bártíková: Marketingové dovednosti, sebeprezentace

Václav Němeček: ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce

Roman Kysela: Gender – fenoném dneška a jeho vazba na DV


Vstup do sekce s e-learnigovými moduly