Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Lektorský kruh“ je rozšíření, prohloubení a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pro lektory dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji tj. celková podpora odborného profesního vzdělávání lektorů DV v tomto kraji.

Tento hlavní cíl je v souladu s cílem OP VK tj. rozvoj vzdělanostní společnosti prostřednictvím modernizace systémů dalšího vzdělávání, jakož i s cílem dané oblasti podpory tj. prohloubení nabídky DV a posílení informovanosti o nabídce DV, konkrétně pak ve Středočeském kraji.

Dílčí cíle projektu:

  • rozšíření vzdělávací nabídky pro lektory DV prostřednictvím vytvoření 2 modulárních kurzů zaměřených na aktuálně potřebné oblasti pro tuto cílovou skupinu tj. vedení skupiny účastníků DV a dovednosti lektorů DV pro uplatnění na trhu.
  • zkvalitnění a přizpůsobení vzdělávací nabídky ve vazbě na zjištěné potřeby lektorů DV prostřednictvím využití moderních ICT technologií (mobilní aplikace, e-learning, multimediální komponenty programů) a aktivního zapojení lektorů DV v procesu tvorby materiálů.
  • vytvoření, nastartování a dlouhodobý rozvoj spolupráce v rámci partnerské sítě min. 30 lektorů DV ve SK, a to jak lektorů pracujících jako OSVČ, tak lektorů zaměstnaných v organizacích poskytujících DV či tzv. podnikových, firemních lektorů formou tzv. lektorského kruhu/councilu.

Cíle projektu v podobě výstupů:

  • vytvoření vzdělávacího kurzu „Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání“ se 4 moduly – každý z modulů 36 hodin tj. 144 hodin
  • vytvoření vzdělávacího kurzu „Dovednosti lektorů dalšího vzdělávání pro uplatnění na trhu“ se 3 moduly, 2 moduly á 16 hodin a 1 á 8 hodin tj. 40 hodin
  • pilotní ověření obou kurzů s max. 30 účastníky v průběhu série jednodenních a víkendových workshopů a prostřednictvím e-learningového kurzu.
  • vytvoření a ověření fungování tzv. lektorského kruhu v podobě min. 6 setkání v době konání projektu.
  • Cíle budou naplněny prostřednictvím 5 klíčových aktivit.